Додаток 22 дов дка про надходження в натуральн й форм инструкция938

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують бюджетні асигнування безпосередньо від них. Відмова реєструється в журналі реєстрації відмов (додаток 27). Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то поданий розподіл в обов’язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів. Відповідальність за прийняте рішення несе розпорядник бюджетних коштів. При невиконанні розподілу оформляється відмова за формою, наведеною у додатку 26, один примірник якої надається відповідному органу, який склав розподіл, другий залишається в органі Державного казначейства України. Якщо при відкритті асигнувань визначається конкретний напрям їх використання, то цей напрям зазначається у примітці.

Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів приводять зазначені документи у відповідність із даними розпису. Один примірник залишається в органі Державного казначейства України, а другий повертається головному розпоряднику бюджетних коштів. Одержувач бюджетних коштів не може бути одночасно замовником і виконавцем робіт (надавачем послуг, постачальником товарів) при виконанні бюджетної програми за рахунок коштів державного бюджету. Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) ставиться відмітка у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено» (додаток 18) та зазначається сума (цифрами та прописом), на яку виконано розподіл. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня. Вищі навчальні заклади та наукові установи подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за однією бюджетною програмою. Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу виділених коштів (додаток 21). За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ. При внесенні змін до Пропозицій складається довідка за формою Пропозицій.

Похожие записи: